Prisfall på gödsel även i Sverige

Prisfall på gödsel även i Sverige

Yara och många andra gödselproducenter har sänkt priset på kvävegödsel nu i maj. Som exempel har priset på CAN 27 sänkts med 360 euro per ton och nytt pris är därmed cirka 630 euro per ton. För en vecka sedan rapporterade vi om denna prissänkning i Tyskland men nu tillkännages att den ...

Dela detta på
Tufft läge för livsmedelsindustrin

Tufft läge för livsmedelsindustrin

Den svenska livsmedelsindustrins lönsamhet sjönk rekordsnabbt under årets första kvartal. Behovet av kortade aviseringstider och högre leveranspriser är akut, men 7 av 10 leverantörer har ännu inte märkt av några åtgärder från dagligvaruhandeln. Av företagen som levererar till Systembo...

Dela detta på
Svenskt slaktsvinspris stiger igen

Svenskt slaktsvinspris stiger igen

KLS ökar betalningen får både slaktgris och smågris med 40 öre per kg från och med i dag. – Det innebär höjning två veckor i rad och vi driver på så sätt en väldigt offensiv prisutveckling på svensk gris. Även om det fortfarande inte räcker till för att motsvara dom ökade kostna...

Dela detta på
Slaktgrispriset stiger igen

Slaktgrispriset stiger igen

Efter några veckor med stabila priser på gris i Europa ser det nu att stiga lite igen. Som exempel höjer Danish Crown sin betalning med 20 danska öre per kg för slaktgrisar. Exporten av griskött ut från Europa går just nu till Japan, Australien, USA och Sydkorea medan den minskat kraftigt ...

Dela detta på
Vete kostar 4:38 på Matif

Vete kostar 4:38 på Matif

Det är minskade lager av framförallt vete i världen efter årets skörd, som förväntas bli mindre än normalt på flera platser, samt att Ukraina till följd av Rysslands invasion i landet inte kommer kunna exportera på långa vägar så mycket som annars är normalt. I fredagens webb TV nyhe...

Dela detta på
Smartare balsamling med Krone

Smartare balsamling med Krone

Krone introducerar GPS-styrd automatisk balavläggning för BaleCollect Den nya GPS-styrda funktionen hos Krone BaleCollect balsamlare gör hanteringen av balarna mycket enklare och bekvämare, eftersom den nu låter uppsamlaren lägga av balarna både automatiskt och i räta vinklar längs föri...

Dela detta på
Populär butterfly försvinner

Populär butterfly försvinner

Kongskildes bredaste butterfly med upp till 13 meters arbetsbredd utgår ur produktion. Maskinen har varit populär bland maskinstationer och stora vallodlare som tillämpar fasta körspår. Bakgrunden till att maskinen upphör i produktion är att Kongskildes ägare New Holland vill satsa mer på...

Dela detta på
Färre exportföretag räknar med ökad orderingång

Färre exportföretag räknar med ökad orderingång

Knappt hälften av de svenska exportföretagen räknar med ökad exportorderingång det närmaste året, visar Exportkreditbarometern från Svensk Exportkredit. Det är en minskning jämfört med höstens höga resultat, då sex av tio trodde på ökande orderingång. Det osäkra omvärldsläget ti...

Dela detta på
N-senorn stor hjälp vid kvävegödsling

N-senorn stor hjälp vid kvävegödsling

I den senaste delen av vår serie om precisionsodling så handlade det om att gödsla med kväve och vi ska fortsätta på samma tema. Men den här gången ska vi lära oss lite mer om N-sensorn från Yara. Ett sätt att mäta kvävebehovet i fält i realtid med hjälp av sensorn som sitter fäst p...

Dela detta på
Ökade problem med resistens

Ökade problem med resistens

Under sommaren 2021 samlades det in prover från 14 fält i Skåne och 1 prov från Västergötland. Proven samlades in från fält där man efter vårens kemiska behandling mot renkavle upplevde sviktande effekter och misstänkte resistens i hela eller delar av fältet. Proverna har undersökts fö...

Dela detta på