Tidig mognad och snabbare stärkelseinlagring är några av fördelarna i en ny majssort som vi rapporterar om i dagens program och så är vi med när Väderstads nya harv NZ Extreme avverkar 15 hektar per timme.
Unikt samarbete - kött och växter i synergi

Unikt samarbete - kött och växter i synergi

Tillsammans med Sveriges mest innovativa företag inom baljväxtodling växlar Svenskt Butikskött upp inför framtiden med helt nya kvaliteter. Svenskt Butikskött och Nordisk Råvara ska tillsammans utveckla växtbaserade livsmedel med miljö och hälsa i fokus. - Tillsammans med Nordisk Råvar...

Dela detta på
Kraven ökar på Arlas producenter

Kraven ökar på Arlas producenter

Arlas ekologiska mjölkproducenter har sedan länge haft kravet att endast köpa och förbruka "grön" el. Nu kan samma regler bli tillämpade även för konventionella mjölkproducenter. Arlas koncernchef Peder Tuborgh är öppen för förslaget och menar att det kan vara en fördel även för konv...

Dela detta på
Höga gaspriser stoppar gödselproduktionen

Höga gaspriser stoppar gödselproduktionen

Mycket höga gaspriser har medfört att flera tillverkare av ammoniumnitrat stoppat sin produktion eller i varje fall dragit ner den. Det kommer sannolikt att leda till ytterligare prisökningar på gödsel i världen och en del höjningar kom redan i förra veckan. Yara producerar gödsel och säl...

Dela detta på
Bekämpa loppor och löss

Bekämpa loppor och löss

Vid den här tiden på året kan det förekomma bladlöss i spannmål och loppor i raps. För att inte få skador i grödan kan det vara idé att bekämpa insekterna på hösten. Som exempel sprider löss virus i spannmålen och i extrema fall kan skörden i stort sett utebli. Detta gäller bland an...

Dela detta på
Fältvandring om klimatsmarta mellangrödor

Fältvandring om klimatsmarta mellangrödor

Jordbruket står inför stora utmaningar med tanke på kommande klimatförändringar. Framöver behöver produktionen av livsmedel öka till en växande befolkning samtidigt som utsläppen av växthusgaser måste minska. Mellangrödor är ett viktigt verktyg i detta arbete och kan öka kolinlagringe...

Dela detta på
Spannmålspriset stiger igen

Spannmålspriset stiger igen

Kanadas beräknade skördeprognos för denna säsong fick börspriserna att vända uppåt igen. Kanadas skörd minskar mer i år än vad den svenska gjord torråret 2018 i procent. Det har medfört att priset på vete gick upp med 3,4 procent på börsen i Chicago medan majs steg med 1,9 procent oc...

Dela detta på
Svalt intresse bland tyska slaktsvinsproducenter

Svalt intresse bland tyska slaktsvinsproducenter

Trots att det tyska smågrispriset är på en rekordlåg nivå, endast 20 euro per 25-kilos gris, är intresset för att sätta in smågrisar i slaktsvinsstallarna svalt bland tyska slaktsvinsproducenter. Bakgrunden är naturligtvis att även slaktsvinspriset är lågt i kombination med att foderkos...

Dela detta på
Arla kan öka efterlikviden

Arla kan öka efterlikviden

Arla utreder nu internt om möjligheten att öka efterlikviden varje år till sina medlemmar och leverantörer. Ökningen som diskuteras är plus 50 procent. Det skulle i  så fall innebära en efterlikvid på 1,5 cent per kg levererad mjölk. Bakgrunden till diskussionen är att en del ägare ans...

Dela detta på
Danska myndigheter fruktar ASF

Danska myndigheter fruktar ASF

Danska Födevarestyrelsen, motsvarigheten till svenska Jordbruksverket, uppmanar nu alla att vara försiktiga så  afrikansk svinpest inte kommer in i Danmark. Grisproduktionen är en miljardindustri i landet och ett utbrott av ASF skulle drabba dansk ekonomi rejält. ASF i Tyskland är ett bekymm...

Dela detta på
Pressar för tyngre balar

Pressar för tyngre balar

För fem år sedan presenterade österrikiska Pöttinger sin första rundbalspress och lite senare kom även en kombi. Deras egen konstruktion från början till slut. Nu uppdateras båda två på flera punkter, bland annat har baldensiteten ökat med 10 procent.Klicka här för att komma till insla...

Dela detta på