Det kommer se lite annorlunda ut i grönsaksdiskarna framöver. Nu skulle normalt tomatsådden dra igång i skånska växthus, men så sker inte i år till följd av för höga energipriser. Och det är inte bara strömmen som blivit dyrare, även maskiner. I dagens program pratar vi även med en europeisk lantbruksmaskintillverkare om marknaden.
Ökad mjölkproduktion i UK

Ökad mjölkproduktion i UK

Mjölkproduktionen i Storbritannien är den största någonsin. Det visar nya siffror för oktober månad i år. Totalt vägdes det in 1.04 miljarder liter mjölk i brittiska mejerier under oktober i år. Det är den största siffran sedan de månatliga mätningarnba startade år 1998. Det var en...

Dela detta på
Stimulanspaketet närmar sig

Stimulanspaketet närmar sig

Vi befinner oss nu i en avslutande fas vad gäller räntehöjningar i såväl USA som i Europa. I USA räknar marknaden med en sista höjning på 0,5 procent och i Sverige har Riksbanken, vid den senaste höjningen nu i november, aviserat att det kan handla om plus 0,3 procent i februari nästa år....

Dela detta på
Ekobots robotsystem bidrar till ökad skörd i svensk lökodling

Ekobots robotsystem bidrar till ökad skörd i svensk lökodling

Ekobot meddelar idag att bolaget mottagit officiella fältförsökresultat som påvisar cirka 6 procent skördeökning gentemot konventionell odlingsteknologi med kemisk ogräsbekämpning. Ekobot robotsystem WEAI har under odlingssäsongen 2022 testats i odlingsförsök i södra Sverige. Syftet m...

Dela detta på
Sensorer och väderdata ger exakt kväveeffekt vid flytgödselspridning

Sensorer och väderdata ger exakt kväveeffekt vid flytgödselspridning

Med sensorer på flytgödselspridaren kan näringsinnehållet i flytgödseln mätas i realtid under spridning. Tack vare denna teknik kan flytgödselspridaren regleras så att exakt rätt mängd gödsel sprids vid varje enskild plats på fältet så att det blir rätt näringsinnehåll. Som opera...

Dela detta på
Gårdsvandring med fokus på miljö på mjölkgårdar

Gårdsvandring med fokus på miljö på mjölkgårdar

Förra veckan arrangerade HIR Skåne gårdsvisning där man bjudit in mjölkbönder för att prata om de kraven som behöver uppfyllas för att följa miljölagstiftningen.Klicka här för att komma till inslaget...

Dela detta på
Större radhacka från Cameleon

Större radhacka från Cameleon

Lyckegård lansera en utvecklad radhacka inom produktgruppen Cameleon. Den nya radhackan har en större arbetsbredd och är nu tolv meter. Lyckegård lansera produkten under jordbruksmässan Agromek som öppnar i dag och har öppet till och med den 2 december 2022 i Danmark. Produktutveckling är...

Dela detta på
Sågverkens lönsamhet faller dramatiskt efter virkespriskollaps

Sågverkens lönsamhet faller dramatiskt efter virkespriskollaps

Sågverkens lönsamhet faller rejält,  från rekordvinster till break-even för vissa verk på bara några månader när priset på trävaror faller fritt och kostnaderna höjts för ved och el. Samtidigt tvekar svenska skogsägare att avverka och sälja sin skog trots fortsatta rekordpriser på t...

Dela detta på
Två nya stora ägare i Agronod

Två nya stora ägare i Agronod

Startup-bolaget Agronod utvecklar en ny nationell dataplattform som på lantbrukarnas villkor möjliggör storskalig datadelning och utveckling av nya digitala lösningar. Bolaget är ett samägt initiativ mellan Lantmännen, Växa, Hushållningssällskapet och LRF. Nu får Agronod ytterligare förs...

Dela detta på
Gödselpriset fortsätter ner

Gödselpriset fortsätter ner

Under de senaste veckorna har priset på NS 27-4 fallit i pris med 1:70 till 1:90 kronor per kg i Sverige. Efterfrågan på gödsel i Europa är just nu liten och detta i kombination med betydligt lägre gaspriser än tidigare medför prisfall på gödsel. Priset på gödsel är dock fortsatt på...

Dela detta på