NutriSense-teknik för lönsammare växtodling

New Holland NutriSense-teknik för näringsanalys hjälper lantbrukare att fatta välgrundade beslut för att marknadsföra sina grödor på ett mer lönsamt sätt.

New Hollands prisbelönta NutriSenseTM-system ingår nu i varumärkets MyPLMTM Connect- portal vilket gör att kunderna kan visa näringsdata för grödor som samlas in av deras maskiner i applikationen MyPLM Connect Farm.

Lantbrukare letar ständigt efter sätt att göra mer med mindre: förbättra kvaliteten på sina grödor samtidigt som de optimerar användningen av insatsvaror, bevarar markens hälsa och minskar sin verksamhets miljöpåverkan. Det är en känslig balansakt där avancerad teknik kan göra hela skillnaden. New Hollands NutriSense-system är en av dem: denna innovation, som tilldelades silvermedaljen under SIMA Innovation Awards 2021, ger lantbrukare värdefulla mätningar av grödans vattenhalt och innehåll av stärkelse, råprotein, fibrer (ADF och NDF), aska och råfett i varje del av fältet. Lantbrukaren kan visa dessa agronomiska data med ett intuitivt, användarvänligt gränssnitt på sin MyPLMTM Connect-portal och använda dem för att fatta välgrundade beslut som gör att de kan marknadsföra sina grödor på ett lönsamt sätt.

Eduardo Nicz, New Holland Agriculture PLM Product Marketing Global, förklarar: ”Hos New Holland är vår strategi att integrera digital teknik för att leverera ett smart och uppkopplat lantbruk till våra kunder, med lättanvända lösningar. NutriSense-systemet är ett utmärkt exempel: det förser lantbrukare med detaljerade agronomiska data som samlas in av deras New Holland skördetröskor eller exakthackar på fältet. Detta gör att de kan använda sina insatsvaror mer effektivt och skörda en gröda som de kan sälja till bättre priser.”

NutriSense-systemet på New Hollands FR Forage Cruiser kan hjälpa boskapsuppfödaren eller maskinstationsägare i olika faser av lantbrukscykeln, från att förstå och hantera fältets hälsa och prestanda med hjälp av fältdata från år till år. De kan också använda de mätningar som maskinen samlar in för att avgöra om det finns markföroreningar i fodret, så att de kan skydda boskapen bättre. Vid skördetid får lantbrukaren hjälp av uppgifterna om grödans vattenhalt för att fatta beslut om lagringen av djurfoder. Grödans innehåll av råprotein, råfett och stärkelse gör att de kan förbättra foderransonens innehåll och kvalitet. Resultatet är ett friskare och mer produktivt fält och högkvalitativt djurfoder för lantbrukarens boskap eller för maskinstationsägaren för att sälja till ett högre pris.

Lantbrukare som odlar salugröda med en New Holland CR eller en CX7 och CX8 skördetröska med NutriSense kommer också att dra nytta av fältdata från år till år för att hantera hälsan och prestandan på sina fält. Att förstå grödans proteinnivåer över hela fältet kan vara mycket användbart när du beräknar användningen av gödsel för följande säsonger, vilket optimerar användningen av insatsvaror. Med hjälp av proteininnehållet i spannmålet kan lantbrukaren avgöra om grödan lämpar sig för djurfoder eller för kvarnvete, som säljs till ett högre pris. Genom att känna till grödans värde vid skörd kan lantbrukaren också lättare bestämma hur skörden ska lagras. Näringsämnenas värden i grödan, t.ex. stärkelse, avgör också om grödan är lämplig för produktion av biobränsle. Med den ökande efterfrågan på detta hållbara bränsle kan det utgöra en intressant inkomstkälla.

Lars Skjoldager Sørensen, Crop Harvesting Product Management Global, kommenterar: ”New Holland CR, CX7 och CX8 skördetröskor ger massiv kapacitet med en enastående spannmålskvalitet. NutriSense-systemet ger våra kunder en ytterligare fördel: den detaljerade informationen om näringsämnen gör att de kan optimera användningen av insatsvaror, bestämma det bästa sättet att hantera sin gröda och förstå grödans värde för att få ut det bästa priset.”

Visning av data från NutriSense-systemet är det senaste tillägget till det ständigt växande utbudet av egenskaper och funktioner i appen MyPLM Connect Farm, som är utformad för att hjälpa lantbrukare att optimera sin verksamhets prestanda, produktivitet och lönsamhet.