Försäljningen av vallmaskiner ökar

Intresset för att investera i nya vallmaskiner ökar i Europa just nu. Under perioden juli 2020 till juni 2021 har försäljningen av vallmaskiner ökat med 10 procent i Europa. Det är bland annat i Österrike, Frankrike, Tyskland, Polen och Storbritannien som försäljningen av vallmaskiner ökat rejält. Uppgifterna kommer från branschorganisationen Cema, som i samma pressinformation meddelar att tillverkarna är osäkra på den kommande tolvmånadersperioden till följd av brist på komponenter och råvaror vilket försvårar leveranserna.