Stor risk för stigande räntor

Priset på råvaror som gas, olja och stål medför nu att priserna på el, livsmedel och andra produkter börjar stiga snabbt i pris. Mycket tyder nu på att vi står inför en mycket kraftig inflation på världsplan.
Den analysen gör Peter Arendt på danska Minagro. I en artikel i Effektivt Lanbrug skriver han att livsmedelsindex nu nått den högsta nivån på tio år och att det bara finns två vägar för att stoppa inflationen. Att råvarupriserna börjar falla tillbaka igen eller att världens centralbanker börjar höja räntan.
Det senare är det troliga scenariot vilket kommer att innebära att mycket pengar flyttas från börsen till räntebärande papper. Skulle så ske kan vi stå inför en större finanskris med kraftiga fall på världens aktiebörser värderar Peter Arendt.
Att nuvarande situation uppstår är inte så märkligt. Under pandemin har hela världens ekonomi dopats genom ett rejält tillskott av likvida medel från hela värdens centralbanker. Det har drivit på alla möjliga investeringar och aktiekurserna har rusat iväg. Den efterfrågeminskning som man först trodde skulle bli en effekt av pandemin uteblev och i stället ökade efterfrågan på det mesta. Därmed hinner inte råvaruleverantörerna med. Dessa företag brottas även med ett annat bekymmer parallellt. De ska alla ställa om till en mer klimatvänlig produktion vilket ökar kostnaderna och minskar kapaciteten.
Drar man analysen ett steg till kan den snabba inflationen få stora konsekvenser för alla invånare. Med stigande räntor och dyrare varor kommer inte lönerna att räcka till, åtminstone inte för den standard många vant sig vid. Löntagare kommer att kräva höjda löner, men då ökar inflationen ännu mer.
Sänkta skatter är ett alternativ men då får man göra avkall på länders välfärd såsom, rättsväsende, skolor, sjukvård, äldrevård och infrastruktursatsningar.
Regeringen har visserligen sänkta inkomstskatter i sin budget, men det är ingen budget i balans. Den har ett underskott och minskar samtidigt bolagsskatterna kan det bli ett riktigt kärvt läge för den nya finansministern som borde tillträda under sen hösten.