Stabila smågrispriser

Det tyska smågrispriset ligger stilla. Noteringen är 42:50 euro per 25-kilos gris.
Det händer inget nytt på den europeiska smågrismarknaden. Utbudet är förhållandevis litet men anpassat till slaktsvinsproducenternas behov.
Även i Nederländerna och i Danmark ligger smågrisnoteringen stilla.
Dock stiger efterfrågan på griskött i Europa nu och förväntas stiga ytterligare när folk kommer tillbaka efter semestern.