USA exporterar mindre spannmål igen

Det går upp och det går ner vad gäller spannmålsexporten från USA. Så fort priserna faller kommer köparna tillbaka och exporten ökar. För två veckor sedan föll spannmålspriserna och siffror från det amerikanska lantbruksministeriet visade på ökad export.
Men så steg spannmålspriserna och förra veckan minskade exporten igen.
USAs spannmålsexport är en god indikator på den totala efterfrågan på spannmål i världen.