EU och Nya Zeeland enas om avtal

Efter fyra års förhandlingar har nu EU och Nya Zeeland slutit ett frihandelsavtal. Med detta avtal beräknas handeln mellan EU och Nya Zeeland öka med cirka 30 procent. Avtalet omfattar 97 procent av alla de varor som handlas mellan EU och Nya Zeeland i dag. Avtalet går nu igenom en juridisk översyn och ska sen skrivas under av Nya Zeeland och samtliga EU-länder. Om allt går enligt planen kan det börja gälla sommaren år 2023.

Några exempel på Sveriges handel med Nya Zeeland 2021:

Den största exporten är verkstadsprodukter, varav maskiner och apparater utgör den största varugruppen – 54 procent av den totala exporten till Nya Zeeland.
Kött och köttprodukter är den största varugruppen som Sverige importerar: 34 procent av den totala importen från Nya Zeeland.
De största sektorerna för Sveriges tjänsteexport till Nya Zeeland är resetjänster, användande av licenser, sjötransporter och telekommunikation- och datatjänster.