JD i samarbete i Afrika

John Deere har investerat i företaget Hello Tractor i Kenya. Hello Tractor är ett startup-företag som hjälper små lantbrukare i Kenya att införskaffa traktorer och redskap.