Lönsam grisproduktion i Ukraina

Det är inte fullständig katastrof för lantbrukare i Ukraina, det ekonomiska resultatet beror på i vilken bransch man är i.
För växtodlare är det tufft med stora kostnader för gödsel och drivmedel, samtidigt som priserna för spannmål, soja och solrosor ligger långt under världsmarknadspriset.
Men för grisproducenter är det just nu goda tider. Låga priser på spannmål ger billigt foder och samtidigt har priset på fläsk stigit med motsvarande 4 kronor per kg sedan krigsutbrottet.