Svag krona håller uppe priset på begagnat

Försäljningen av nya traktorer har bara sjunkit 18 procent under årets första sex månader jämfört med samma period i fjol. Det innebär att nedgången är betydligt mindre i Sverige jämfört med resten av Europa. Går vi till vårt grannland Danmark har försäljningen minskat med ungefär 50 procent i år.
Anledningen är att danska lantbrukare är betydligt mer skuldsatta samt har betalat ett betydligt högre pris för jordbruksmark och när konjunkturen vek i höstas och markpriserna föll tillbaka blev utrymmet för nyinvesteringar betydligt mindre än tidigare.
En jämn nyförsäljning verkar naturligtvis som en stabilisator vad gäller begagnatpriserna.
Men en förändring av nyförsäljningen kan slå på olika sätt vad gäller begagnat. Minskad nyförsäljning innebär färre inbyten och därmed kan begagnatpriserna stiga till följd av minskat utbud av begagnat. Detta gäller framförallt om det blir brist på någon viss typ av objekt.
Så länge lantbruket fortsätter sin produktion behövs de traktorer som finns och när det säljs färre nya blir timmarna fler på de äldre.
Men vanligtvis är det tvärt om. När nyförsäljningen sjunker så sjunker även priserna på begagnat. En tumregel säger att när nyförsäljningen sjunker 20 procent så sjunker begagnatpriserna med 30 procent.
Det är egentligen mer ett psykologiskt fenomen, men faktum kvarstår, det blir en prissänkning på begagnat i praktiken.
I min krönika i januari i år skrev jag att prisfallet på begagnade lantbruksmaskiner mycket väl kan bli stort. I dag vill jag revidera det och anledningen är att den svenska kronan är fortsatt svag.
I Danmark har begagnatpriserna på traktorer sjunker kraftigt och hade vi haft samma växelkurs mot den danska kronan som gällde för ett år sedan hade detta prisfall smittat av sig till Sverige.
Men nu har den svenska kronans försvagning mot den danska kronan medfört att begagnade traktorer från Danmark inte pressar priserna i Sverige.
Mycket tyder därmed på att begagnade traktorer och även andra lantbruksmaskiner håller sina priser nu och framöver i Sverige.
Den dag den svenska kronans försvagning slår fullt igenom på nypriset kommer även detta att försiktigt pressa upp priset på begagnat.
Trotts att den svenska kronan försvagats med cirka 16 procent på knappt ett år har prishöjningarna på nya lantbruksmaskiner inte varit lika stor.
Vilka objekt som sjunker i pris, ligger stilla respektive stiger i pris kommer sannolikt att i större omfattning än tidigare bero på fabrikat och modell.
Lantbruken blir allt mer effektiva och kräver bra maskiner. Maskintillverkarna kommer att öka takten vad gäller innovationer nu under lågkonjunkturen och den senaste tekniken kommer att bli lättare att sälja, även när det gäller begagnat.
Exklusiva fabrikat och välutrustade modeller med fokus på bränsleeffektivitet, komfort och produktivitet kommer sannolikt att kunna kalkyleras med längre avskrivningstider än enkla modeller.